Daily Entertainment News

Gajar Nouka Lyrics

Album: Unknown


Gajar nouka pahartoli jay
O mirabai,
Gajar nouka pahartoli jay
Gaja khabo ati ati
Mod khabo bati bati
Phenci khele tashki kheye jai

Opium khele matha dhore
Cocain a buk dhorfor kore
Hiro khele taski kheye jai

Khabona ar gaja ami
Jodi pashe thako tumi
Tomay pele nesha vule jai

Jani ashbena tumi
Adhare ai kanakani
Tomay vule gajar noukai bai